Результати моніторингу якості освіти у 2019-2020 навчальному році

Результати моніторингового дослідження серед учнів 4-х класів:

Моніторингове дослідження з української мови та математики серед учнів 3-4 класів (грудень 2019)

З метою встановлення відповідності якості освітнього рівня учнів 3-4 класів, визначення об’єктивності оцінювання з математики та української мови, визначення рівня сформованості в учнів 3-4-х класів математичної та мовленнєвої компетентностей, виявлення  рівня засвоєння матеріалу освітньої програми з предметів та підготовки учнів 4-х класів до державної підсумкової атестації був проведений моніторинг якості знань учнів.

Моніторинг знань освіти з української мови в 3-х класах писало 197 учні (88%) та 184 учні (88%) 4-их класів. Для моніторингового дослідження учням було запропоновано комбінована контрольна робота, яка складалася з тексту для списування  і 6 граматичних завдань. Завдання були підібрані відповідно до освітньої програм та вимог Державного стандарту на перевірку сформованості умінь орфографічно правильно писати слова, вживати пунктуаційні знаки, вміння співвідносити фонетичний і графічний образи слова, вміння писати під диктовку, перевірити рівень вміння самостійно користуватися у процесі письма правилами правопису перевірка якості засвоєння змістових ліній відповідно до освітньої програми з української мови.

Порівняльна характеристика якості знань учнів по класах має результати показані на діаграмах:

Моніторинг з математики дав змогу відслідкувати рівень якості навчальних досягнень,об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів протягом І семестру.

При проведенні моніторингу з математики перевіркою були охоплені 202 (90%) третьокласників та 188 (90%) учні 4-х класів.  

  При написанні контрольних робіт з математики успішність 3-х класів складає 95%,   а учнів 4-х класів –  96%. Якість знань: 3 класи - 64%, що на 10% нижче у порівнянні з вступним моніторингом;  4-х класів – 55%, у порівнянні з вступним моніторингом якість знань четвертокласників збільшилася на 1%  

Результати моніторингового дослідження серед учнів 3-х класів:

Моніторингове дослідження з природознавства  серед учнів 3-4 класів (листопад 2019 року)

Проведення досліджень саме на паралелях 3-х та 4-х класів пояснюється переконанням у тому, що забезпечення наступності при викладанні предметів між початковою та середньою ланкою є однією з необхідних умов підвищення якості освіти.

При проведенні аналізу результатів в першу чергу ставилися завдання виявити позитивні та негативні тенденції в засвоєнні змісту освіти, в тому числі й ті, які виникають при переході з початкової до середньої ланки.  

Визначені цілі та завдання моніторингового дослідження:

  • оцінити якість природознавчої освіти учнів 3-4--х класів;

  • виявити динаміку результатів;

  • виявити фактори, що дозволять пояснити відмінність результатів.

Методичним об’єднанням учителів початкових класів було складено та розглянуто завдання для моніторингового дослідження. Тестову контрольну роботу складено відповідно до освітньої  програми, охоплюючи матеріал     3-4-х класів.  Роботи містили по вісім завдань.

Дослідження з природознавства здійснювалося за двома вимірами – предметний вимір, який визначає предметні області вимірювань у рамках природознавства (явища природи; світ живої та неживої природи; сезонні зміни в природі; світ, у якому ти живеш) і когнітивний вимір, який визначає області для вимірювань (знання, застосування, обгрунтування).

Відсоткове співвідношення між предметними та когнітивними вимірами представлені в таблиці.

У моніторингу взяло участь 371 учень (86%) початкової школи.

Результати контрольної роботи з природознавства  свідчать, що більшість учнів 3-4 класів засвоїли програмовий матеріал початкової ланки переважно на достатньому рівні. У школярів сформовані елементарні уявлення і поняття про об’єкти та явища природи, їх взаємозв’язки та залежності у системі «нежива природа – жива природа», «природа - людина». Учні мають уявлення про Всесвіт, Сонце- зорю; Землю – планету; склад Сонячної системи. Порядок проведення відповідав нормам викладання предмета.

Аналіз результатів дав змогу зробити висновок про рівень природознавчої освіти учасників тестування.

Результати моніторингу навчальних досягнень з природознавства учнів 3-х класів

Результати моніторингу навчальних досягнень з природознавства учнів 4-х класів

Результати моніторингового дослідження якості історичної та мовної освіти в класах допрофільного вивчення історії та української мови

Результати моніторингового дослідження сформованості читацької компетентності учнів 7 - 8 класів на уроках зарубіжної літератури

Результати моніторингу якості освіти у 2018-2019 навчальному році

Сайт КУ ССШ №7    e-mail: sumyschool7@ukr.net

  • Белая иконка facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now